Ämne: kabbala
  • Läst Kabbala hela dagen och haft lugn. Men på aftonen när jag lagt mig öfverfölls jag af oro och kalla rysningar.

    <