Ämne: absinth
  • Om absinthdrickningen. Denna höst har jag några gånger druckit absinth med Sjöstedt, men alltid haft obehag.

    <
  • Lofvar mig i dag aldrig mer smaka Brännvin, Kognak eller Whisky! Må Gud hjelpa mig hålla detta löfte! Inbegriper: Rhom, Arrack, Absinth.

    <