Ämne: Norge
  • Folkomröstningen i Norge. Förmiddagen var klart och vackert väder ; jag fick en stämmning af något stort och högtidligt då en hel nation samlats för att frigöra sig från fremmande välde.

    <