Ämne: Lillan
 • Falck är nu skyldig mig 18,190 kr (Aderton Tusen Ett Hundra Nittio) kronor! Lillan och Greta på besök.

  <
 • Lillans jungfru Elin följde till mig och hjelpte vid middagsbordet.

  <
 • Harriet kom med Lillan; berättade att hon varit nära bli dödad af en nerfallande kakelugnskrans hemma på Biblioteksgatan 30.

  <
 • Harriet jag och Lillan skulle åka på Djurgården. När Harriet stod utanför sin port och väntade vagnen med Lillan, såg hon två hästhufven komma fram om hörnet: “Se der kommer vår vagn!” sade hon. Hästarne kommo fram, och - de drogo en likvagn - Är detta varningar?

  <
 • Lillan började skolan.

  <
 • Lillan sjuk, men blef bättre sedan Sigrid masserat henne.

  <
 • Den häpna är Lillan!

  <
 • På morgonen när jag drog upp gardinen suto två dufvor på en skorsten och smektes, demonstrativt. Harriet sände ett kärleksfullt exalteradt bref. Lillan till middag.

  <
 • Harriet, Lillan och jag åto middag på Lidingöbro ; åkte hem öfver Djurgården.

  <
 • Vår dotter föddes. Kl 7.15 e.m.

  <
 • Hemma på aftonen hos H-t; Lillan badade; det var ljust, varmt och fridfullt. - nu vet du det.

  <
 • Vaknade på morgonen med en bestämd maning att lemna Sverge. Men erinrande att Lillan gret så bittert qvällen förut då jag skulle gå bort, tvekade jag...

  <
 • Harriet skadat foten. Umgås med Harriet och Lillan som förr. Sig likt, men icke fullt! Kyligt, opålitligt, falskt!

  <