Ämne: Grand Hôtel
  • Anlände till Stockholm. Såg gamla Grand Hotel i hvitt och grönt. Mottog ett förfärligt starkt intryck af något nytt, ljust som lyste upp Stockholm, och alla de gamla mörka husen från 70- och 80-talen sågo smutsiga ut.

    <