13 juni

Bref från Harriet, kärleksfullt! Gök-klockan hördes på aftonen intensivt.

<