2 maj

Lite ljusare i sinnet. Tänker på Idyller och Herdedikt. På eftermiddagen sof jag, och vaknade i extas, hafvande i drömmen återsett min ungdoms Dalarö, 1871.

<