11 juni

Hjalmar Branting hos mig till qvällen. Fru Branting kom senare.

<