20 mars

På morgonen återlemnade jag Harriet min vigselring. Derpå gick jag till telefon. När jag kom in i mitt rum låg vigselringen på mitt skrifbord. Detta fattade jag som om hon ej ville brytning.

<