15 mars

Under tankar på att resa, såg jag en tidning ligga på en stol med en jette-annons : Res Icke! understruket. Jag visade Harriet på den - - - En timme efter hade hon lagt ett kort påskrifvet ”Du skall icke dräpa!” Hvad betyder det? Tror hon att jag ämnat dräpa henne?

<