12 juni

Annotationsboken köpt i Ystad 12 augusti 1896. Tre hästhufvuden etc.

<